26/3/14

BASES CONCURS HISTÒRIES DE POR DE LES FACA


1. El relat o la història presentada al concurs haurà de tenir un contingut mínim relacionat amb el poble o la història de Carcaixent.

2. La història ha de ser escrita i llegida en valencià.

3. Tindrà un extensió màxima de 4 fulls i mínima de 2 fulls, en DIN A-4, amb tipus de lletra Times New Roman, mida 12 a doble espai.

4. El relat que es vulga presentar al concurs s’ha de llegir el dia 5 d’abril dins de l’activitat “Històries de por” que celebra les FACA, a partir de les 20:00 h en “Bambú”.

5. L’organització de les FACA s’encarregarà de buscar un jurat, composat per algun escriptor local, que decidirà el guanyador del concurs.

6. La història guanyadora del concurs apareixerà publicada junt a altres històries en el segon llibre de “La ruta dels esperits” que publicarà les FACA.

7. La presentació de les històries de por a aquest concurs comporta l’acceptació de totes les bases.

8. Qualsevol dubte o imprevist que puga sortir serà resolt pels membres del jurat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada